Промоция

1

25/50 Брус грис

стара цена 26,80 лв.

нова цена 16,08 лв.

– 40 %

n1

2

25/50 Брус негро

стара цена 26,80 лв

нова цена 16,08 лв

– 40 %

n2

3

25/50 Декор

стара цена 19,80 лв/бр
нова цена 11,88 лв /бр

– 40 %

 n3

4

5/50 Фриз

стара цена 7,80 лв/бр
нова цена4,68 лв /бр

– 40 %

n4

5

25/50 Космос Грис

стара цена 31,80 лв/бр
нова цена 15,90  лв /бр

– 50 %

n5

6

25/50 Космос Ацеро

стара цена 31,80 лв/бр
нова цена 15,90 лв /бр

– 50 %

n6

7

25/50 Декор Розе

стара цена 17,80 лв/бр
нова цена 8,90 лв /бр

– 50 %

n7

8

33/33 Адженси Ацеро

стара цена 31,80 лв/бр
нова цена 15,90 лв /бр

– 50 %

n8

9

25/40 Креа Грис

стара цена 19,80 лв/бр
нова цена 15,90 лв /бр

– 20 %

n9

10

25/40 Креа Лила

стара цена 19,80 лв/бр
нова цена 15,90 лв /бр

– 20 %

n10

11

33/33 Лайф Лила

стара цена 21,60 лв
нова цена 15,90 лв

– 26 %

n11

12

25/50 Адженси Грис

стара цена 31,80 лв
нова цена 15,90 лв

– 50 %

n12

13

25/50 Адженси Ацеро

стара цена 31,80 лв
нова цена 15,90 лв

– 50 %

n13

14

25/50 Декор

стара цена 17.80 лв/бр
нова цена 8,90 лв

– 40 %

n14

15

33/33 Адженси Ацеро

стара цена 31,80 лв
нова цена 15,90 лв

– 50 %

n15

16

33/33 Реалити Ацеро

стара цена 21,30 лв
нова цена 14,90 лв

– 30 %

n16

17

33/33 Стайл Бейч

стара цена 21,30 лв
нова цена 14,90 лв

– 30 %

n17

18

33/33 Ауреа Куеро

стара цена 22,80 лв
нова цена 14,40 лв

– 50 %

n18

19

60/60 Атриум Марфил

стара цена 41,00 лв
нова цена 22,90 лв

– 44 %

n19

20

19/56 Икаро Мренго

стара цена 31,80 лв
нова цена 26,50 лв

– 17 %

n20

21

23/46 Вулкан Музго

стара цена 31,80 лв
нова цена 19,50 лв

– 39 %

n21